İSTENİLEN EVRAKLAR

img

İHRACAAT BEDELİ TRANSFERİNE İLİŞKİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Tüzel Kişiler ;

• Vergi Levhası
• Ticaret Sicil Belgesi
• İmza Sirküleri
• Transfer tutarıyla ilgili Fatura/Proforma fatura
• Gümrük Beyannamesi
• Ödeme Talimatı

Gerçek Kişiler;

• E-Devletten alınmış T.C kimlik belgesi/Ehliyet
• E-Devletten alınmış ikametgah belgesi
• Telefon,faks numarası
• E-mail adresi
• Kişi adına düzenlenmiş elektrik,su, doğalgaz,telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş fatura
• İş ve meslek bilgisi

Yurtdışı Yerleşik Kişiler;

• Adres bilgilerini içeren pasaport belgesi
• Yerleşik olduğu ülkeye ait abonelik gerektiren fatura bilgisi
• Yerleşim yeri bilgisi