KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI

img

KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI

Global A.Ş Ödeme Hizmetleri A.Ş. Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal ve uluslararası alandaki tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere tam olarak uymaya özen göstermektedir. Ayrıca şirket çalışanlarımız görev ve unvanları farketmeksizin, politikamızda belirtilen ilkelere tam uymakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda hedeflerimiz;

• Devamlı olarak ulusal ve uluslarası düzenlemeleri takip etmek ve yaptırımlara uymak,

• Müşteri Tanıma (Know Your Customer) Prensiplerine uymak ve uygulamak,

• Müşteri izleme ve takibi prensiplerini eksiksiz olarak uygulamaktır.

Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler gereği Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanına ilişkin işlemleri önleme ve engelleme amacıyla müşteri tanınması, müşteri işlemlerinin izlenmesi, raporlamaların yapılması, kayıtların saklanması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili prosedürlerin oluşturulması konusunda gerekli çalışmayı risk odaklı bir yaklaşımla düzenler ve bu kapsamdaki risklerin kontrol edilmesini sağlar.