LİSANS VE BELGELER

BDDK İZNİ

Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmektedir.

BDDK İZNİ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.08.2018 tarihli ve 7922 sayılı kararı ile Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. ‘ne 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen Ödeme Hizmetlerini sunmak üzere Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ÖDEME KURULUŞU olarak faaliyette bulunma
izni verilmiştir.

BDDK İletişim Bilgileri: Telefon: (212) 214 50 00 Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli / İstanbul

www.bddk.org.tr

GIIN NUMBER

GIIN NUMBER: FATCA ID : JQAHGY .

GIIN NUMBER: JQAHGY.99999.SL.792

RESMİ GAZETE

İÇERİK GELECEK