GİRİŞ

Global Ödeme Hizmetleri olarak, müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanan kişilerin ve kullanıcılarımızın Kişisel Verilerinin korunması ve onlara saygı duyulması konusunda hassasız. Bu Gizlilik Bildirimi, Global Ödeme Hizmetleri’nin sizden topladığı verileri nasıl kullandığı, paylaştığı ve yönettiği hakkında bilgi sunmaktadır. Hizmetlerimizden faydalanmanız durumunda bu Gizlilik Bildirimi’nin yasal bağlayıcılığı söz konusu olduğundan, metni dikkatle okumanızı rica ederiz.

UYGULANABİLİRLİK

İşbu Gizlilik Bildirimi büyük oranda, temsilci ağımız ve web sitemiz de dahil olmak üzere, dijital platformlarımızdan elde ettiğimiz verileri ile ilgilidir. Kişisel Veriler isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgileri içermektedir.

İÇİNDEKİLER:

 • Kişisel verilerinizi nasıl kullanırız
 • Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşırız
 • Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız
 • Kişisel verilerin diğer ülkelere aktarılması
 • Kişisel bilgilerinizin güvenliğini nasıl sağlarız
 • Kişisel bilgilerin saklanması
 • Haklarınız
 • Bu gizlilik bildirimindeki değişiklikler
 • Üçüncü şahıs hizmetleri, uygulamaları ve web siteleri
 • İletişim Bilgilerimiz

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL TOPLARIZ

GLOBAL ÖDEME TEMSİLCİLERİ VE WEB SİTEMİZDEN EDİNDİĞİMİZ BİLGİLER:

Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler:   Para gönderme süreci için doğrudan temsilcilerimize verdiğiniz bilgileri topluyoruz. Global Ödeme Hizmetleri’nin temsilci ağı aracılığıyla edindiği bilgi türleri şunlardır: Ad ve soyad (gönderici ve alıcıya ait), Adres (gönderici ve alıcıya ait), Uyruk (gönderici ve alıcıya ait), Telefon numaraları (gönderici ve alıcıya ait), Gönderici ve alıcı arasındaki bağlantı, E-posta adresi, Yaş, Cinsiyet, Doğum yeri, İş detayları, Finansal varlıkların kaynağı, Finansal geçmiş, Kimlik belgesi (örn. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi, Pasaport) ve bu belge dahilindeki veriler, Hesap özetleri, İşlem tutarı, Banka hesap numaraları, Kredi kartı ve banka kartı numaraları, Pazarlama ve İletişim Tercihleri. Bir Finans Kuruluşu olduğumuz ve kimlik doğrulama, dolandırıcılıkla mücadele ve güvenlik sağlama amaçlı daha pek çok konu üzerine çalıştığımız için, devlet kurumları ve kredi kayıt büroları gibi üçüncü şahıslardan bilgi edinip onay alabilmekteyiz.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri ile Otomatik Olarak Topladığımız Veriler:  Global Ödeme Hizmetleri web sitesinde, çerezler, web sunucu günlükleri gibi otomatikleştirilmiş yöntemler ve farklı yollarla belli başlı verileri edinmekteyiz. “Çerez”, ziyaretçinin bilgisayarı veya internete bağlanmış farklı bir cihazın, ziyaretçinin tarayıcısını tanımak veya tarayıcıda bilgi depolamak için websitesinden aldığı bir dosyadır.

Bu otomatikleştirilmiş yöntemlerin amacı donanımınız, tarayıcı davranışlarınız ve kullanım alışkanlıklarınıza dair veri toplamaktır. Elde ettiğimiz cihaz bilgileri IP adresini, dil tercihlerini, sayfaları ziyaret etme ve sayfalardan çıkma sıklığını, web tarayıcısını ve cihaz özelliklerini içerebilir.

Çerezler ve benzeri teknolojileri kullanarak edindiğimiz bilgiler,

 • Sizi hatırlamamızda ve aynı bilgiyi tekrar tekrar girmenizi engelememizde,
 • Web sitemizi kullanım ve onunla etkileşimde bulunma tarzınızı anlamamızda,
 • Web sitemizin kullanılabilirliğini ve iletişimimizin etkinliğini analiz etmemizde,
 • Web sitemizin düzgün bir biçimde çalıştığından emin olmamızda ve işlevselliğini arttırabilmemizde bize yardımcı olmaktadır.

Tarayıcınız belli başlı çerezlere maruz kaldığında ne tip bir bilgilendirme ile karşılaşacağınız, ya da belirli çerezleri ne şekilde kısıtlayabileceğiniz/engelleyebileceğiniz konusunda bilgi verebilir. Fakat unutmayın ki, çerezler olmadan web sitemizin tüm özelliklerini kullanmanız mümkün olmayabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIRIZ

Global Ödeme Hizmetleri bu verileri aşağıdakiler amaçlar için toplamaktadır:

 1. Müşterilerimize para transferi sunmak adına,
  • Para transferlerinin yönetimi ve sonuçlanması süreçlerini kapsayan işlemlere yetki verip bu işlemleri yapmak ve göndericiden alıcıya doğru ödeme akışının gerçekleşmesini sağlamak için.
  • Web sitemizin uygulaması ve içeriği gibi hizmetlerimizi izleyip geliştimek için.
  • Sizlere Global Ödeme Hizmetleri ürün ve hizmetlerine dair bilgi iletmek için.
  • Hizmetlerimizi geliştirmek adına müşteri geribildirimleri edinmek için.
  • Bilgilerin paylaşımının yürürlükteki yasa, düzenleme ya da yasal sürece uygun olduğuna inandığımız durumlarda, veya yürürlükteki yasa, düzenleme ya da yasal süreç gereği talep edildiği durumlarda.
  • İş ve işlem kayıtlarını makul bir süreyle tutumak için.
  • Sigorta, denetim ve işlem gerekliliklerine cevaben.
  • Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin izinle veya yasaların gerektirdiği şekilde.

 2. Global Ödeme Hizmetleri bu verileri otomatikleşmiş işlemler için de toplamaktadır:
  • Global Ödeme Hizmetleri kara para aklamayı önleme yasasına uymak amacıyla, adres, istihdam bilgileri, doğum tarihi ve para transferi tutarları gibi Kişisel Veriler üzerinde otomatikleşmiş işlemleri yapabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILIR

Hizmetlerimizi size sunmak adına bazı durumlarda verilerinizi üçüncü şahıslara aktarmamız gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda, hem bizlerin, hem de ortaklarımızın verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik, fiziksel ve organizasyonel açılardan yeterli ve uygun önlemleri alacağını temin ederiz. Ayrıca bu üçüncü şahıslarla, verilerin korunmasına dair gerekli sözleşmelerimiz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizi şu amaçlarla paylaşabiliriz:

 • Sizlerle ya da kendileriyle yaptığımız herhangi bir kontratın işleyişi ya da yürürlüğe girmesi amacıyla iştirakler, iş ortakları, tedarikçiler ve taşeronlarla.
 • Siz ve diğerleri için ilgi alanınıza giren reklamları seçip sunabilmek adına reklamcılar ve reklam ağlarıyla.
 • Sitemizin geliştirilmesi ve optimizasyonu için bize destek sağlayan analistler ve arama motoru sunucularıyla.
 • Bilgilerin paylaşımının yürürlükteki yasa, düzenleme ya da yasal sürece uygun olduğuna inandığımız durumlarda, veya yürürlükteki yasa, düzenleme ya da yasal süreç gereği talep edildiği durumlarda.
 • Borçların telafisi ya da borçlarınızı ödeyememe durumlarında.
 • Finansal riskleri ve sigorta risklerini hesaplamak için.
 • Müşteri ilişkilerimizi, hizmetlerimizi ve sistemimizi geliştirmek adına.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DİĞER ÜLKELERE AKTARILMASI

Global Ödeme Hizmetleri ürünlerini müşterilerine sunmak amacıyla, Kişisel Verileri Türkiye dışına aktarabilir. Bunun nedeni, Kişisel Verilerin, bilgilerin ilk alındığı ülke dışında, Global Ödeme Hizmetleri ağında bulunan işlem noktaları ya da ortaklarımız olan üçüncü şahıslar tarafından işlenecek olmasıdır. Global Ödeme Hizmetleri tüm ödemelerin ilgili veri koruma yasasına harfiyen uyarak gerçekleştiğini garanti eder. Global Ödeme Hizmetleri Kişisel Verilerin korunması adına tüm güvenlik önlemlerinin ve menfaatleri koruyucu tedbirlerin alındığını ve tüm para transferlerinin Global Ödeme Hizmetleri’nin talimatları doğrultusunda yapıldığını garanti eder.

Global Ödeme Hizmetleri her bir uluslararası ödeme esnasında Kişisel Verilerin tam anlamıyla korunduğundan emin olmak adına iyi tanımlanmış ve uygun bir yasal mekanizmaya bağlı kalmaktadır. Global Ödeme Hizmetleri, Veri Koruma Otoritelerince tanımlanmış ve onanmış sözleşmeler ve güvenlik önlemi yeterliliklerine dayanan tedbirleri alabilir. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5389/Data-Protection-in-Turkey adresini ziyaret edin.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLARIZ

Global Ödeme Hizmetleri, verdiğiniz tüm bilgilerin güvenli bir şekilde, bu Gizlilik Politikası ve katı Veri Koruma Standartları'na uygun olarak işlenmesini taahhüt etmektedir. Global Ödeme Hizmetleri, edinilen bilgilerin, temsilcileri veya onların web siteleri aracılığıyla yanlış, yasa dışı ve yetkisiz erişimle ifşa edilmesine veya kullanılmasına karşı yönetimsel, teknik ve fiziksel korumaları sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerinizi yasal ticari yükümlülüklerimiz için gerekli olduğu sürece kayıt altında tutacağız.Bazı durumlarda yasal yükümlülüklerden dolayı kişisel verilerinizin daha uzun süre tutulması gerektiğini lütfen unutmayınız.

HAKLARINIZ

Global Ödeme Hizmetlerine sağlanan bilgilerin işlenmesi konusunda belirli haklara sahipsiniz.

Bilgilerinizin bir kopyasını isteme, pazarlama bildirimleri almayı reddetme, bilgilerinizin silinmesini veya kısıtlanmasını talep etme, bilgilerinizi düzeltme, size zarar veriyorsa, bilgilerinizin işlenmesinin durdurulmasını isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklardan herhangi birini kullanmak veya bu politika ile ilgili görüşlerinizi belirtmek için lütfen privacy@getmoneyglobal.com adresinden bize e-posta göndererek veya Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi 2000 Plaza No:7/44, 34485 İstanbul, Türkiye adresinden bizimle iletişime geçiniz.Global Ödeme Hizmetleri, bu gizlilik bildirimi ile ilgili olarak taleplere, önerilere ve çözümlenmemiş gizlilik konularına dönüş yapacağını taahhüt etmektedir. Bize şu adresten ulaşabilirsiniz: support@getmoneyglobal.com

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Global Ödeme Hizmetleri, Gizlilik Politikasının içeriğini istediği zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirebilmekte, bu sebeple Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilmektedir. Bizimle her iletişime geçtiğinizde, bilgilerin işlenmesi ile kişisel bilgilerinizin korunma ve ifşa yolları hakkında güncel bilgileri edinebilmeniz için Gizlilik Bildirimini gözden geçiriniz. Websitelerini kullanımınız ve onlara erişimi sürdürmeniz değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ, UYGULAMALAR VE WEBSİTELERİ

Global Ödeme Hizmetleri işlemleriniz esnasında kullanabileceğiniz ya da yönlendirilebileceğiniz bazı üçüncü şahıs hizmetleri, websiteleri ve uygulamalarla birlikte çalışmaktadır. Bu iş ortaklarının, bu Gizlilik bildiriminden bağımsız olarak kendi kullanıcı şartları ve gizlilik bildirimleri olabilir. Biz bu bildirimlerden sorumlu değiliz. Bu üçüncü şahıs hizmetlerinin veya uygulamalarının gizlilik yaptırımlarından biz sorumlu değiliz. Her bir üçüncü şahıs hizmetini, websitesini ve uygulamasını kullanırken kullanıcı şartlarını ve gizlilik bildirimlerini dikkatlice control etmenizi ve gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

İletişim Bilgilerimiz

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili soru, görüş ve taleplerinizi iletmek için privacy@getmoneyglobal.com adresinden bize e-posta göndererek veya aşağıda yer alan adresimizden Global Ödeme Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Global Ödeme Hizmetleri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No:7/65, 34485 İstanbul, Türkiye.